Targi Biżuterii i Zegarków Jubinale

JUBINALE to wiodące wydarzenie branży jubilerskiej w Europie Centralnej. Targi odbywają się co roku w czerwcu w nowoczesnej hali Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9 w Krakowie. Wystawcami targów są firmy z Polski oraz zagranicy – producenci, importerzy, hurtownicy, designerzy branży jubilerskiej i zegarkowej. Liczne grono kupców dociera tutaj z Polski oraz krajów Europy Centralnej, jak: Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina, Niemcy, Litwa, Włochy, Austria ale również z takich krajów jak Chiny czy Australia.

GOLDEXPO WARSZAWA

GOLDEXPO WARSZAWA to targi dedykowane branży złotniczo-jubilerskiej, mające służyć budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami. Organizowane przez Fundację dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej – ludzi ze środowiska złotniczo-jubilerskiego, którym zależy na jedności i rozwoju branży, wieloletnich uczestników branżowych targów zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Galeria YES

Galeria YES istnieje od 1998 roku, powstała z inicjatywy Marii Magdaleny Kwiatkiewicz. Galeria mieści się w Bazarze Poznańskim – miejscu pełnym tradycji i historii, położonym nieopodal Starego Rynku. Celem działania galerii jest promowanie polskiej sztuki złotniczej. Znajdziemy tutaj unikatowe dzieła autorstwa uznanych twórców oraz młodych, utalentowanych projektantów.

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła powołaną w celu promocji i rozwoju rzemiosła artystycznego. Jednym z najważniejszych elementów przyjętej przez Cech strategii promocji polskiej sztuki użytkowej i wspierania jej twórców jest przywrócenie tytułu „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” – ten honorowy tytuł jest przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek w zakresie wytwarzania, odtwarzania, naprawy i konserwacji przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym.
Więcej informacji: http://www.rzem-art.eu/

Cech Złotników Zegarmistrzów Optyków Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy

Głównym celem cechu jest promowanie ginących rzemiosł i ludzi je uprawiających, co odbywa się m.in. poprzez prowadzoną od 1966 r. działalność muzealną. W działającym przy Cechu Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych im. Jerzego Januszkiewicza prezentowane są eksponaty z zakresu złotnictwa, zegarmistrzostwa, optyki, grawerstwa i brązownictwa, współczesne wyroby rzemieślników, a także dawne narzędzia, przybory i urządzenia, jak również prace mistrzowskie i czeladnicze.
Więcej informacji: http://www.rzemieslnicywawa.pl/

Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego

Pełniąca rolę reprezentanta środowiska złotniczo-jubilerskiego w ZRP Komisja jest organizatorem  (w latach 2003-2017 we współpracy z Międzynarodowym Centrum Targowym i Pracownią Sztuk Plastycznych, organizatorami targów Złoto Srebro Czas) konkursu „Złoto i Srebro w Rzemiośle”. Powstał on z myślą o złotnikach i jubilerach, którzy cenią jakość, profesjonalizm i fachowość w sztuce złotniczej, a jego główną ideą jest promocja umiejętności osób, które od wielu lat wykonują ten zawód, oraz młodych ludzi uczących się złotnictwa lub rozpoczynających pracę zawodową.
Więcej informacji: https://zrp.pl/

Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jednym z celów działalności Komisji jest edukacja zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników i ich pracowników. Jest on realizowany m.in. poprzez konkurs „Bursztyn w Rzemiośle” organizowany we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi (od 2003 r.), będącym narzędziem prezentacji umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych.  
Więcej informacji: https://www.pomorskaizba.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Organizacja zrzeszająca polskie firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów artystycznych oraz wydobyciem bursztynu bałtyckiego. KIGB zajmuje się również promocją miasta Gdańska oraz swoich członków poprzez popularyzowanie produktu i promowanie bursztynu na całym świecie. Jej dwa sztandarowe projekty w tym zakresie to Międzynarodowe Warsztaty Bursztynnicze (2009-2015), które mają za zadanie zainspirować bursztynem projektantów z całego świata, oraz systematyzujące trendy stylistyczne wydawnictwo Trendbook (od 2011 r.).
Więcej informacji: http://amberchamber.org.pl/

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

Stowarzyszenie zrzesza osoby pracujące czynnie w branży jubilerskiej: rzeczoznawców zajmujących się zawodowo oceną jakości, wyceną wyrobów i kamieni jubilerskich, właścicieli firm handlowych, usługowych, producentów i hurtowników wyrobów jubilerskich oraz osoby współpracujące i sympatyków sztuki jubilerskiej.

Więcej informacji: https://srj.org.pl/

Galerii MARGOT STUDIO

Galeria MARGOT Studio - galeria biżuterii autorskiej polskich i zagranicznych projektantów powstała w 2007 roku w Poznaniu, na bazie kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych w branży jubilerskiej.

 

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS)

Toruński Oddział SHS stanowi część ogólnopolskiej korporacji zawodowej o charakterze naukowym, o ponad 80-letniej tradycji (zał. 1934), skupiającej historyków sztuki, historyków, konserwatorów zabytków, osoby zawodowo związane z szeroko rozumianą działalnością na rzecz ochrony dóbr kultury. Oddział Toruński (zał. 1947) liczy dziś 73 osoby, z których znaczną część stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także muzealnicy z Torunia i regionu.

Muzeum Miedzi w Legnicy

Muzeum w Legnicy powstało w 1879 r., a po II Wojnie Światowej wznowiło działalność w 1962 r. W latach 1979 – 2000 Muzeum Miedzi gromadziło  z inicjatywy dyrekcji i pracowników Okręgowego Muzeum Miedzi w Legnicy i Państwowej Galerii Sztuki kolekcję sreber współczesnych. Gromadzenie muzealnej kolekcji rozpoczęła Łucja Wojtasik-Seredyszyn, a jej pracę kontynuowała Krystyna Nowakowska.

Galeria Sztuki w Legnicy

Galeria Sztuki w Legnicy jest jedną z instytucji najaktywniej działających na polu promocji polskiej biżuterii współczesnej i jej autorów zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Organizowany przez nią Festiwal SREBRO, którego 35 edycja miała miejsce w 2014 r., jest największą imprezą tego typu w kraju (a drugą w Europie!), integrującą środowisko złotnicze nie tylko poprzez okazję spotkań w ramach wystaw, sympozjów, ale licznych i zróżnicowanych imprez towarzyszących.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Na początku października 2007 roku w Gdańsku przy wsparciu władz miasta została powołana międzywydziałowa pracownia biżuterii Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Prowadził ją dr Sławomir Fijałkowski, jeden z najbardziej utalentowanych projektantów biżuterii młodego pokolenia, juror i kurator wielu międzynarodowych konkursów oraz wystaw.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi rozpoczęła działalność w 1945 r. jako Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. W 1959 r. powstała w niej pierwsza w Polsce Pracownia Projektowania Biżuterii, funkcjonująca wówczas pod nazwą Pracowni Drobnych Form. Jej twórcami byli Barbara Rose, Andrzej Jakuszewski i Andrzej Jocz, a jej założycielem była Lena Kowalewicz-Wagner.

Krakowskie Szkoły Artystyczne

Krakowskie Szkoły Artystyczne, w których od 20 lat prowadzę zajęcia z projektowania biżuterii w pierwszej kolejności nastawione były na kształcenie projektantów ubioru (SAPU - Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru). Podstawowymi przedmiotami prowadzonymi przez doświadczonych projektantów i artystów są zajęcia kierunkowe: projektowanie ubioru, konstrukcja i technologia odzieży, projektowanie biżuterii, projektowanie nakryć głowy, projektowanie obuwia, rysunek żurnalowy, fotografia mody, projektowanie tkanin i materiałoznawstwo oraz stylizacja i tendencje w modzie.

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Niepubliczna szkoła wyższa założona w 2002 roku, oferuje m.in. 3 letnie studia licencjackie – „Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych”. Rektorem uczelni jest Prof. dr hab. Michał  Sachanbiński wybitny mineralog i gemmolog autor wielu publikacji dotyczących tej tematyki.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi powstała z inicjatywy jej obecnego rektora prof. Jerzego Derkowskiego w kwietniu 1998 r. Od 2001 r. zaczęła ona kształcić na poziomie magisterskim. W kwietniu 2004 r. Uczelnia przeniosła swoją siedzibę z ul. Pomorskiej do dawnej Centrali Handlowej Karola Scheiblera na ulicę Targową 65.

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Muzeum Mazowieckie w Płocku zostało powołane na skutek decyzji władz Królestwa Polskiego w 1821 r. z inicjatywy członków Towarzystwa Naukowego w Płocku. Jest ono najstarszym muzeum publicznym w kraju. Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w roku powołania.

Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym

Od 1979 roku - Muzeum Sztuki Złotniczej jest jednym z siedmiu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, a zarazem jest jedynym muzeum złotnictwa w Polsce. Częścią jego ekspozycji stałej, na którą składają się wystawy: sreber kultowych wyznań chrześcijańskich, judaika, srebra stołowe polskich i zagranicznych ośrodków złotniczych od XV do XX, była od początku jego istnienia kolekcja sreber współczesnych obrazująca w układzie chronologicznym, dorobek polskich twórców współczesnego złotnictwa, od 1945 roku do chwili obecnej.

Muzeum Okręgowe w Koninie

Już w 1936 roku znany koniński społecznik Ryszard Michalski postulował utworzenie w Koninie placówki muzealnej. Istniejąca w 1953 r. regionalna izba pamiątek, utworzona z inicjatywy Oddziału PPTK w Koninie w 1956 r. rozrosła się do rangi Muzeum Regionalnego. Dnia 01.02.1966 r., jako pierwsze muzeum państwowe na terenie rejonu konińskiego powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego, które w 1975 r., uzyskało status muzeum okręgowego.

Muzuem Zamkowe w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku, wielodziałowe muzeum typu historyczno-artystycznego, jest placówką centralną, podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Od początku swej działalności w 1961 r. Muzeum Zamkowe prowadzi działalność wystawienniczą z zakresu biżuterii. Posiada w swych zbiorach unikatowy w skali światowej zbiór artystycznych wyrobów z bursztynu, którego eksponaty wystawiane były w czołowych muzeach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, USA i Japonii.

Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Muzeum Bursztynu w Gdańsku jest Oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Inicjatorami powołania Muzeum było przede wszystkim środowisko bursztynników Gdańskich. Duże znaczenie przy tej inicjatywie miała także przychylność prezydenta miasta Gdańska – pana Pawła Adamowicza. Muzeum rozpoczęło działalność wystawienniczą w 2006 roku. Program dla nowej instytucji opracowała Joanna Grążawska.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Inicjatywa powstania muzeum w Sandomierzu pojawiła się w 1918 r. Już 3 lata później nastąpiło otwarcie Muzeum Ziemi Sandomierskiej. Jego zbiory miały charakter regionalny, nie gromadzono w nim dzieł z zakresu sztuk pięknych i rzemiosła artystycznego. W czasie II wojnie światowej, duża część z 60000 zbiorów muzeum zaginęła lub uległa zniszczeniu, mimo to muzeum zostało reaktywowane w 1956 r. i sukcesywnie się rozwijało.

Muzeum w Gliwicach

W latach 70-tych zaczęła powstawać kolekcja złotnictwa w Muzeum Gliwicach. Założone w 1905 r. muzeum jest jednym z najstarszych na Śląsku. W Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego znajduje się obecnie około 16 500 zabytków, w tym kolekcja polskiej, srebrnej biżuterii artystycznej, powstałej po 1945 r. Liczy ona blisko 800 obiektów.

Galeria Bielak

Galeria Bielak założona została w październiku 2002 r. w Krakowie, przez Barbarę i Andrzeja Bielaków. Jej założyciele kierowali się przy tym przede wszystkim chęcią popularyzowania biżuterii autorskiej. Założyciele zorganizowali w niej ponad 50 indywidualnych i zbiorowych wystaw, zarówno debiutantów, jak i artystów o ustalonej już w Europie renomie.

Galeria Sztuki Milano

Galeria Sztuki Milano w Warszawie jest galerią sztuki współczesnej specjalizującą się wystawiennictwem i sprzedażą współczesnego malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, obiektów, fotografii, a także biżuterii artystycznej. Prowadzi działalność wystawienniczą od grudnia 1989 r. (z zakresu biżuterii od 1990).

Galeria Otwarta

Galeria Otwarta w Sandomierzu jest autorskim projektem Mariusza Pajączkowskiego. Jej otwarcie miało miejsce w maju 2010. Jest to galeria sztuki złotniczej i biżuterii autorskiej, która organizuje również wystawy fotografii i grafiki, głównie artystów regionu świętokrzyskiego, warsztaty biżuterii i prowadzi działalność wydawniczą. Od chwili powstania do końca 2014 roku w Galerii zorganizowano 77 wystaw, w tym 48 złotniczych.

Galerie Stanko

Właściciele i prowadzący galerie: Aleksandra i Janusz Stanko

Był rok 1989 i pewien dość przypadkowy splot wydarzeń spowodował, że zainteresowaliśmy się branżą jubilerską i postanowiliśmy otworzyć galerię z biżuterią autorską.

Wytwórnia Antidotum

Prywatna szkoła projektowania Wytwórnia Antidotum została utworzona w 2006 r. Jej ofertę edukacyjną stanowi kilkadziesiąt kursów o znacznym stopniu zróżnicowania. Najdłuższy jest profesjonalny, trzyletni kurs tworzenia biżuterii. Obejmuje on zarówno zagadnienia techniczne związane z obróbką i wykorzystaniem metali szlachetnych, kolorowych oraz kamieni szlachetnych, jak i najważniejsze zasady ergonomii w projektowaniu biżuterii. 

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Szkoła oferuje trzy kierunki nauczania: ceramikę artystyczną, jubilerstwo oraz grafikę użytkową. Kierunek kształcenia jubilerstwo został uruchomiony w 1955 r. jako pierwszy w Polsce i przez długie lata jedyny w kraju. Przedmiot kierunkowy przygotowuje uczniów do samodzielnej pracy w zakresie projektowania form jubilerskich (zwłaszcza biżuterii) oraz realizacji własnych projektów.

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach

Szkoła założona została w 1947 roku, jako Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, obecnie działa pod nazwą Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach to dwa ściśle związane ośrodki kształcenia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 w Warszawie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 65 w Warszawie od września 2012 roku kształci rzemieślników w zawodzie złotnik-jubiler. Nauka zawodu trwa 3 lata (młodzież), a dorośli uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczą się rok. Szkoła jest jedynym w kraju ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, posiada jubilernię, odlewnię i grawernię komputerową.

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem województwa: małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jego dyrektorem jest mgr inż. Aleksandra Górkiewicz-Malina. Urząd Probierczy w Krakowie podlega bezpośrednio Prezesowi Głównego Urzędu Miar.

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie – tereny obejmujące tereny historycznie należące do zaboru rosyjskiego i Prus Wschodnich. Jego dyrektorem jest mgr Maria Magdalena Ulaczyk. Urząd Probierczy w Warszawie podlega bezpośrednio Prezesowi Głównego Urzędu Miar.

Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii AMBERIF

Pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif odbyła się w 1994 r. Jej pomysłodawcami byli Tadeusz Befinger, Małgorzata Portych Jabłońska i Giedymin Jabłoński. W latach 1994-1999 organizowane były one pod nazwą Międzynarodowych Targów Bursztynu i Sztuki Jubilerskiej Amberif, w latach 2000-2002 – Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Zegarków Amberif, a od 2020 roku – Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif. Dyrektorem Projektu do 2019 roku była Ewa Rachoń. Od 2020 roku kuratorem Targów jest prof. Sławomir Fijałkowski.

Międzynarodowe Targi Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS

Targi „Złoto Srebro Czas” organizowane przez Międzynarodowe Centrum Targowe w Warszawie i Pracownię Sztuk Plastycznych, były jedną z wiodących imprez branży zegarmistrzowsko-jubilerskiej w Polsce. Pierwsza edycja warszawskich targów miała miejsce w 2000 r. Dyrektorem imprezy (tak jak poprzedzających je w latach 1991-2000 Targów PAY-Time) była Wanda Gontarska.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników (MSB)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników jest istniejącą od 1996 organizacja non-profit. Zrzeszająca prawie 300 członków z 30 krajów świata; naukowców, artystów, pasjonatów gemmologów, producentów i handlarzy. Celem MSB jest umacnianie pozycji bursztynu i dobrego wzornictwa w Polsce i na Świecie.

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych (STFZ)

STFZ zrzesza polskich projektantów biżuterii zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem biżuterii autorskiej. Jego celem jest promowanie współczesnego polskiego wzornictwa biżuterii autorskiej w kraju i za granicą poprzez współorganizowanie wystaw, konkursów, plenerów i kursów w kraju oraz udział w podobnych imprezach za granicą. Sztandarowym projektem STFZ jest odbywający się od 2001 r. Międzynarodowy Konkurs Biżuterii Artystycznej PREZENTACJE. 
Więcej informacji: www.sftz.pl